چکش بیل مکانیکی

چکش هیدرولیکی چیست؟ طرز کار چکش هیدرولیک چگونه است؟

/breaker

چکش هیدرولیکی یا پیکور وسیله‌ای است که بیل مکانیکی را برای شکستن سنگ در معدن آماده می‌کند. طرز کار و مشخصات چکش هیدرولیکی یا پیکور را با هم بررسی می‌کنیم…پیکور چیست؟