انواع چکش های هیدرولیکی ، قلم چکش های هیدرولیکی و کوییک کوپلر و قطعات چکش های هیدرولیکی


واردکننده تخصصی انواع چکش ها هیدرولیکی و قلم چکش های هیدرولیکی و همچنین قطعات چکش های هیدرولیکی از جمله : SB40, SB50, SB70, SB81 SB100, SB121, MSB HB40G , MSB HB20G, MSB HB30G و...


کمی صبر کنید...

چکش هیدرولیکی سوسان SB121

چکش هیدرولیکی سوسان SOOSAN مدل SB 121 مناسب برای بیل های مکانیکی 16 تا 26 تن می باشد.انواع چکش هیدرولیکی را می توانید از شرکت "برسام صنعت امید" تهیه کنید.


چکش هیدرولیکی سوسان SB70

چکش هیدرولیکی سوسان SOOSAN مدل SB 70 مناسب برای بیل های مکانیکی 16 تا 26 تن می باشد.انواع چکش هیدرولیکی را می توانید از شرکت "برسام صنعت امید" تهیه کنید.


دسته‌بندی