قلم چکش هیدرولیکی

قلم چکش هیدرولیکی (قلم پیکور) چیست؟

/chisels-of-breakers

قلم چکش هیدرولیکی که به عنوان ابزار یا قلم پیکور هیدرولیکی نیز شناخته می شود، یک جزء مهم و حیاتی در سیستم چکش های هیدرولیکی است. بخشی از چکش های هیدرولیکی می باشد که مستقیماً با مواد مانند بتن، سنگ یا سایر اجسام سخت در تماس است. قلم چکش هیدرولیکی وظیفه انتقال نیروی ضربه ای ایجاد شده توسط چکش هیدرولیکی به اجسام را بر عهده دارد